Skip to main content
BlogIvo

Ons klimaat, ons welzijn

By 22/02/2019september 13th, 2019No Comments

De jeugd komt op straat.

Vanuit hun onschuld lezen ze ons, de volwassenen, hun opvoeders, flink de les. En wat een les!
Je kan er veel van vinden, je kan er voor zijn of er tegen, we zien een (jonge) generatie opstaan die vraagt om naar hen te luisteren en meer, die vraagt om rekening te houden met hen.
Doen we dat dan niet?
Vele ouders zullen zich aangesproken voelen, hebben ze wel het recht om zo te spreken, na al de zorg, de comfort, de weelde, de liefde en inzet die we hen geven?

KlimaatbetoogKernachtig en deskundig samengevat door Nic Balthazar in zijn klimaatbetoog:
wij verloederen onze leefwereld, zodanig dat op vele plaatsen nu al het leven niet meer leefbaar geworden is. Samen met een wetenschappelijk wereld-forum voorspelt hij dat wij nu op een cruciaal moment staan wat onze overleefbaarheid op de wereld betreft.
‘t Is nu of nooit.
Reeds voor onze kleinkinderen zal het in onze milde klimaatwereld niet meer leefbaar zijn.
Hoe kan het zo’n vaart genomen hebben?
Omdat wij volwassenen gevangen zitten in een droomwereld, in een ingewikkeld scenario barstend vol van kortzichtig eigenbelang, geregisseerd door ons zelfbeeld: een samenvoegsel van vele gedachten, vele beelden en indrukken, een hele reeks illusies door ons ego geënsceneerd en geregisseerd.
Het voorstel van Nic en het wereldformaat kan niet anders dan drastisch zijn:
– CO2 terugdringen
– weg met fossiel brandstof
– meer gebruik van natuurlijke energie
– minder of geen vlees eten
– durven investeren in banken met zorg voor klimaat
– Je stem laten horen (zoals de kinderen)
– ……

VeranderenHet is een indrukwekkend pleidooi en wij  hebben het hierover thuis, wat doen wij(al!), wat doen wij (nog) niet;
En willen wij wel veranderen of niet?
Zijn wij mee, zijn wij het ermee eens, wat wij denken, (be)denken, oordelen, (ver)oordelen, leven (be)leven…
we hebben het erover.

En hoe uit zich dat in het dagdagelijkse leven?
Andere levensgewoontes, andere normen, minder consumptie, minder luxe, (die er wel is), trager bewegen (minder auto, meer openbaar vervoer). De snelheid waarmee we nu communiceren en ons verbinden, bewust vertragen…

En ja, ook de jeugd zal hierin (dienen te) veranderen, neen zeggen tegen de eenvoudige, gemakkelijke, een vanzelfsprekende consumptie levensstijl die ze nu kennen, niet omdat het er niet meer is, maar uit ‘noodzaak’ die eigenlijk in ons dagdagelijkse leven nog ver van ons bed is.
Wat een uitdaging!

En ik dan?


De buitenwereld veranderen zonder zelf te veranderen, te beginnen met ons eigenste binnenste. Dat lijkt mij onmogelijk.
Al jaren staan wij met onze missie aan het front van ZIJN, zijn wie je werkelijk bent, en te leven vanuit je WORTELS.©
En uiteraard begint dat bij onszelf, aan de slag met onszelf en zelf  uit onze illusie-wereldje stappen.

1. Ivo, wie ben je?
Waar sta ik voor en waar ga ik voor?
Elke dag opnieuw tracht ik mijn intentie te actualiseren, om te zijn wie ik werkelijk ben, in het hier en nu,
de energetische mens.
2.  Ivo, hoe ga jij om met je directe omgeving?
Vanuit je Warmte en liefde voor jezelf en voor de anderen?
     Vanuit je Ontspannen en loslaten, je rust en vredelievendheid, leven vanuit de stilte
     Vanuit je Ruimte en respect, en je openheid en helderheid, ook voor je familieleden, allemaal?
     Vanuit je Tasten en Oorspronkelijk Gewaarzijn, waarbij je in het hier en nu-al waarnemend, in volle contact met de
werkelijkheid kan zijn, en zo is er maar EEN. Je eigen wereldje doorzien en loslaten, ….ook niet zo eenvoudig.
     Vanuit je Emoties en je kwetsbaarheid leven, om het contact met je lijfelijkheid weer te kunnen beleven.
Vanuit  je Levensenergie de uitdaging van elke dag ten volle aangaan
Vanuit  je Stromen en spelen, de flow van het leven volgen.Dit zijn voor mij de parameters van mijn zinvol functioneren in mijn leven!
En graag toets ik deze met de nieuwe inzichten van Safe the Climate…
wordt vervolgd
Ivo