Driedaagse cursus

Zesdaagse cursus

Thematische cursus op basis van het concept W.O.R.T.E.L.S.® (Warmte, Ontspanning, Ruimte, Trilling, Emoties, Levenskracht, Stroming). Elke maand wordt één wortelthema belicht en in detail uitgediept.
Bekijk cursus

Een intensieve en transformerende zesdaagse cursus. Het doel is om ingesleten gedragspatronen te doorzien, blokkades en belastende overtuigingen los te laten. We leren het contact met onszelf, met het eigen gevoel van ons lichaam, onze emoties aan te gaan en te verdiepen.
Bekijk cursus

Opleiding bio-energetisch counselor

Gezinsweekenden

bio-energetisch-counselor-kopie-1

Een bio-energetisch counselor houdt van de mens en van het leven. Hij houdt zich bezig met het begeleiden
van persoonlijke veranderprocessen van individuele cliënten of groepen.
De bio-energetisch counselor helpt om dat wat belemmert om te buigen en te versterken wat al stimuleert,
zodat de cliënt volwaardiger vanuit zichzelf kan functioneren.
Bekijk cursus

Tasten-trilling

Vader-kind, moeder-kindrelaties zijn de meest intense, diep verbonden relaties die we kennen. Helaas ervaren we hierbij dikwijls verschillende vertroebelingen, met onder andere communicatiestoornissen, die leidt tot conflicten en een opeenstapeling van emotionele frustraties en soms (chronische) klachten.

Bekijk cursus