Skip to main content
BlogUncategorized

Over partnerliefde

By 04/02/2016september 13th, 2019No Comments

Een relatie aangaan


Om vlot relaties aan te kunnen gaan, gewoon onderling of als koppel zijn een doorgedreven zelfkennis en vlotte communicatievaardigheden essentiële voorwaarden. Belangrijk hierbij is goed te beseffen dat écht contact maken niet zo simpel is, als het wel lijkt.  Omdat we in het samenzijn zoveel met onszelf bezig zijn, en de focus op onze eigen problematiek en welzijn is gericht.
Het lijkt wel of onszelf eerder zoeken in de partner, meer om onszelf in de ander te herkennen dan dat we de andere zoeken omwille van zijn eigenheid.
Zoals geweten: communicatie verloopt het vlotst als we 70% onszelf herkennen in de ander, en als we 30 % verschillend zijn, dan kan de relatie echt boeiend worden en vernieuwend werken.

Partnerliefde en intimiteit

Partnerliefde stroomt op velerlei gebieden o.a. erotiek en seksualiteit.
De relatie tussen man en vrouw is er één als die van een hengst met een merrie, een erotische relatie, die tot kinderen kan leiden als de geliefden dat zouden willen of als ze zich misrekend hebben. Toch loopt het niet zo storm met het seksueel genieten bij vele relaties. Als ik maar één vraag zou mogen stellen aan mijn cliënten in verband met gezond-zijn, dan zou ik wellicht vragen naar hoe het gaat met hun seksueel leven. Als dit echt oké is mag je al gauw aannemen dat de algemene gezondheid in grote lijnen wel in orde zal zijn. Bij de minste klacht van ziekte of stress loopt het vrijen binnen de relatie minder vlot of zelfs helemaal vast.

Relaties en cultuur

In onze cultuur hebben wij veel te weinig geleerd om in diep contact te leven met onszelf en de anderen te leven. Daarenboven hebben velen nauwelijks een harmonische puberteit doorgemaakt, waarbij ze in respect en liefde zichzelf en elkaar konden exploreren, om zo voorzichtig een intieme relatie met veel respect en tederheid op te bouwen, met zichzelf en met de ander. Zonder twijfel worden de meesten onder ons veel te weinig seksueel opgevoed en ontwikkeld.

 

Animus & Anima

Hoe mannelijker de man, des te groter zijn drift, des te dwingender, dominanter hij de vrouw
zal benaderen; ongetwijfeld gaat dit ten koste van intimiteit en subtiliteit in het voorspel. Enkele
bekende uitspraken: “ mannen lopen hun eikel achterna”… en “ als ze klaargekomen zijn vallen ze
als een blok in slaap”…

Hoe extremer beide partijen in hun respectievelijke mannelijke en vrouwelijke hormonale pool
zitten, des te meer dit tot pijnlijke confrontaties kan leiden waarbij de hyperactieve dominante
hengst het tedere vrouwtje vitaliseert in haar boosheid en afweer.

Hoe vrouwelijker de vrouw des te ontvankelijker en  passiever ze ingesteld is. Hoe actiever de man is, des te meer worden haar gevoelens al gauw overruled.
In het liefdesspel zal ze voorzichtiger benaderd dienen te worden, tot heel haar vrouwelijkheid opgewarmd is. Daarom zal eerst haar geest en lichaam als een geheel dienen gemobiliseerd in het hier en nu, met een langdurig voorspel van aandacht, intimiteit en subtiel vrijen. Als laatste in dit proces zal haar seksualiteit zo sterk op stroming komen dat ook zij in beweging komt om over te gaan tot de seksuele eenheid. In het vrouwelijke voelen komt eerst zijzelf en haar totale lichamelijkheid aan bod. En de seksuele functies komen pas als laatste. In die zin zijn man en vrouw, animus en anima, extreme contrasten, die elkaar slechts voorzichtig kunnen vinden. Dat vraagt van de man een geleidelijke benaderingswijze heel de dag door, die mogelijks pas’s avonds of zelfs de volgende dagen zal afgerond kunnen worden in vitaliseren  samenspel.

Des te groter het verschil in behoeftes en dynamiek des te sneller man en vrouw botsen, omdat ze zich niet gezien, niet gerespecteerd voelen. In feite zoekt de man (animus) zijn vrouwelijke dimentie (anima) in zichzelf via het contact met zijn vrouwelijke partner. En omgekeerd.
Zo houdt een tweede fase van het vrijen een groeiproces en ontwikkeling in zich. Hoe dieper de man zijn vrouwelijkheid integreert in zijn eigen lijf en bestaan, des te makkelijker hij zijn vrouw zal begrijpen en zich kan verplaatsen op haar dynamiek van dat ogenblik.
In feite zit de vrouwelijkheid die we buiten ons, in onze vrouwelijke partner, zoeken, in ons. En vice versa

Volwaardige liefde

Hoe belangrijk dit ook is voor de liefde in het koppel, toch is het zoeken van je wederhelft nog altijd gericht op jezelf.
Volwaardige liefde ligt nog een stap verder. In onze unieke cursus “Valentijn” werken we met de volwaardige liefde.

Ivo