Skip to main content
BlogIvo

Alle sterkte!

By 25/02/2020maart 3rd, 2020No Comments

Sterkte


Bij de vele condoleances naar aanleiding van het heengaan van ons Katrien hebben vele mensen ons «alle sterkte » toegewenst.
Ik wil graag ingaan ‘sterkte!’.
Vroeger zou ik deze intentie zeker geïnterpreteerd hebben als: ‘ ik wens je toe dat jij je beheersing waardig kan volhouden in deze moeilijke periode.
‘Ivo, hou je flink’ in de zin van: ‘echte mannen huilen niet, voor de dood nog niet’.
Inmiddels weet ik wel beter: « de kracht van kwetsbaarheid » is een weldoend, helend antwoord.

Sterkte in laten


Het vraagt heel wat moed om je natuurlijk verdriet toe te laten, om open te blijven voor je innerlijk leven, om je dieper dan ooit van binnen te laten beroeren.
Dat toelaten. Toestemmen, van ganser harte… Amaaai!.
Dat is niet zo simpel, daar dien je ‘sterk’ voor te zijn.
Deze sterkte is niet zo vanzelfsprekend in ons maatschappelijk bestel.
Daarenboven komt natuurlijk ook oud verdriet met alle vroeger aangeleerde, geconditioneerde  afweermechanismen, zelfs van in je prilste jeugdjaren, in beweging.
Al wat we eerder opzij geschoven hebben, borrelt op.
Wat we nog niet van harte konden toelaten, om het uiteindelijk ten gronde te kunnen verwerken, kan weer naar boven, en brengt ons willens nillens in beroering.
Een nieuwe kans om te helen, je natuurlijke gezondheid en welzijn te herstellen..

Alles toelaten?


Maar moeten wij wel met herbeleven van het verleden bezig zijn?
Eigenlijk niet,  want wat van het verleden is, is voorbij, bestaat niet meer, tenzij als herinnering opgeslagen in ons geheugen.
Mede daarom leren wij ieder die het maar horen en ervaren wil, ten volle te leven in het Hier en Nu.
Het opkomende verdriet niet herbeleven in de zin van herhalen wat eenmaal was -(=oude koeien uit de gracht halen, in het verleden blijven ronddraaien).
Integendeel,  het verdriet, de emoties in hun oorspronkelijkheid toelaten, ervaren in het hier en nu,
je innerlijk laten beroeren,
hier en nu contact maken met de realiteit van je levende lijf,
je zich-steeds-vernieuwende lichamelijkheid in zijn oorspronkelijkheid ontdekken en meditatief beleven.
Zich zelf zijn ten top.

Sterkte: inzicht in oude reflexen en patronen


Anderzijds wordt ons gedrag in het heden ook geregeld door een hoop geconditioneerde reflexen en patronen, ondergedompeld in het onderbewustzijn.
Het inzicht, beleven en dit ervaren, vraagt in eerste plaats acceptatie, -dat het is zoals het is (geweest)— met alle respect voor elke vorm van overleven.
Ook voorzichtige verwerkingstherapie kan helpen, waarbij we ons dienen te behoeden voor afglijden in regressie, ten koste van onze volwassen zijn, hier en nu.

Sterkte: kracht van de stilte – meditatie


Sterkte met alles! Het brengt me terug naar mijn vele stiltemomenten. Mijn dagelijkse ochtendmeditatie, opgebouwd door Tibetaanse meditatie in combinatie met het ervaren van W.O.R.T.E.L.S.
Daarbij kom ik uiteraard van alles tegen, waar ik tegen ben,  waartegen ik de neiging zou hebben om te vechten. Hier ‘leer’ ik mezelf verdraagzaam voelen, de gewaarwordingen aanvaarden in hun oorspronkelijkheid, opgaan in de stilte van de meditatie. ZichZelfZijn.
Het helpt me steeds meer om mijn eigen geconditioneerde reflexen te zien, het maakt me verdraagzamer ook voor deze van de ander. Het geeft me een vertrouwen dat ik, Ivo, gedragen wordt door deze stilte, door het Alles, en dat mijn leven bourgondisch is, ook al zie ik het niet altijd.
Zo ben ik dankbaar voor de vele wensen ‘sterkte met (het) Alles’ bij het overlijden van Katrien.
Wie wil, is welkom elke dinsdagochtend en vrijdagochtend om samen met mij  en anderen deel te nemen aan een moment van stilte / meditatie.
In maart nodig ik jullie ook graag uit voor een stilteweekend. Onder link vind je meer informatie
Een fijne maand maart gewenst.