Skip to main content
BlogIvo

Ruimte geven? nemen? delen?

By 27/03/2017september 13th, 2019No Comments

Ruimte 


Nelson Mandela

kreeg als gevangene 26 jaar lang maar weinig ruimte op Robbeneiland.
Dagen en dagen hakte hij stenen in de blakende zon. Toch heeft hij na zijn vrijlating Zuid-Afrika in alle vrede bevrijd van het juk van de blanken.

Waarheidscommissie

Samen met zijn vriend Bisschop Tutu stelde hij de waarheidscommissie in: “Biecht eerlijk op wat je tijdens het vroegere regime hebt gedaan of misdaan, en dan vergeven wij dat. Klaar.
Zo kunnen wij vanuit het HIER en NU, met een propere lei, ons samen volop inzetten voor de wederopbouw van Zuid Afrika”

Ruimte krijgen, geven, nemen

Er zijn maar weinigen die hem dat zullen nadoen. Je niet laten meeslepen in frustratie, haat en wraak. Maar integendeel juist in die belastende omstandigheden blijven zoeken naar de innerlijke ruimte die past bij het diepste van onze natuur.
De ruimte die hij niet kreeg, gaf hij aan anderen.

Hij gaf en nam alle ruimte voor zichzelf, zijn ware zelf en voor anderen door echt aan-wezig te zijn.
Vanuit die grootsheid ging hij om met anderen.
Nelson Mandela liet het verleden los, Hij zocht en vond verzoening.
Een zegen en gelukzaligheid voor hemzelf en voor een hele natie. Een groots voorbeeld voor iedereen.

Ruimte: een uitdaging? 

Is ruimte nemen ook voor jou een uitdaging?
Samen met anderen kan je in onze cursus
“Ruimte” 20-22 april 17,  ruimte maken voor je eigen vragen en antwoorden