Aanbieding!

Beter voor de klas – Annelies Boutellier

19,00

Annelies Boutellier stelt in haar boek dat goed vakmanschap van de leraar staat of valt met reflectie op en bewustzijn over de eigen persoonlijkheid.
Door zelfkennis zal de leraar zicht krijgen op de a-specifieke factoren van lesgeven en zal hij beter met zichzelf omgaan. Dit is van groot belang in een tijd, waarin het onderwijs maatschappelijk onder druk staat en de manier van lesgeven meer en meer verandert van docentgericht naar leerlinggericht.

Een groot deel van het boek bestaat uit uitleg over de opbouw van onze persoonlijkheid. De auteur belicht uitvoerig de biografische en de systemische kant van deze ontwikkeling. De eerste gaat over de aanpassing aan de omgeving. De systemische kant heeft te maken met het feit dat we als mens leven in grotere gehelen (systemen) en dat de dynamieken in een systeem veel invloed hebben op hoe we in het leven staan. Overal worden deze inzichten onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk en via onderzoeksvragen wordt de lezer tot reflectie gestimuleerd.

Dit boek is vooral geschreven voor jonge en aankomende leraren. Om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de zeven competenties van het vak leraar.

Annelies Boutellier is opgeleid als leraar en oefende dit vak zestien jaar uit. Zij werkte op verschillende scholen in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Zij studeerde pedagogiek en drama. Zij is master practioner in de NLP en volgde verschillende opleidingen op het gebied van systemisch werken. Sinds 1996 is zij student bij de Ridwhanschool, een school voor spirituele ontwikkeling. Sinds 1987 is zij zelfstandig gevestigd als adviseur/trainer/coach.

Kostprijs 25 € – nu 19 €
ex verzendingskosten

Categorie: