Workshop familieopstellingen

  • Adres*
  • Vul in, als u uw factuur op bedrijf wenst te ontvangen
  • Enkel in te vullen indien anders dan bovenstaand adres
  • U vindt de inschrijvingsvoorwaarden op pagina event

Betalingsgegevens Instituut Orshof cvba
ING-BANK België
IBAN BE11335017353548
BBRUBEBB
Na ontvangst betaling, sturen we een betalingsbewijs op het ingevulde adres.