Open huis op Zondag

  • Adres*
  • Vul in, als u uw factuur op bedrijf wenst te ontvangen
  • Enkel in te vullen indien anders dan bovenstaand adres
  • Prijs: 30,00 €
  • 0,00 €
  • Betaling op rekeningnnummer van Instituut Orshof cvba ING Bank België IBAN: BE11335017353548 BICC: BBRUBEBB U ontvangt na betaling een betalingsbewijs
  • U vindt de inschrijvingsvoorwaarden op pagina event

 

Betalingsgegevens Instituut Orshof cvba
ING-BANK België
IBAN BE11335017353548
BBRUBEBB
Na ontvangst betaling, sturen we een betalingsbewijs op het ingevulde adres.