Lente

Lente


In de natuur barst alles uit zijn voegen. Nieuw leven. Ook in ons.
Het éne moment wat minder, én dan weer wat meer. En dat kun je zelf goed voelen.
Hoe meer je vertrouwd bent met oorspronkelijk gewaarworden, met leven vanuit het eigen gevoel van je lichaam, des te rijker jij je leven kan ervaren, beleven en van dat wonder kan genieten.
Aandachtig zijn, voor jezelf, net als het kind dat opleeft als het de liefde van zijn moeder mag ervaren.
Leven vanuit je bewustzijn waarin allerlei gewaarwordingen hun energetisch blijspel mogen spelen.
Natuurlijk.
Daarbij manifesteren zich warmte, warmhartigheid,
je geeft je over aan het menselijk liefdespel. Altijd anders, altijd nieuw. Wonderbaarlijk. De lente op zijn best.
Daarenboven wordt ook alles meer ontspannen, rustiger en stiller.
Want de geëxciteerde denkgeest houdt je artificieel bezig om de leegheid van ons gestresseerd materialistisch bestaan te verdoezelen.
Wat fijn als dat chaotisch denken stil valt. Leven in stilte, stilte zijn. Heerlijk.
Zodoende smelten de meeste klachten, moeilijkheden, bezwaren en andere vormen van negativiteit, als sneeuw voor de zon weg. Leve de bevrijding.
Zodoende kan het ware leven-in alle stilte en ingetogenheid- zijn dagelijks werk doen.

Perfect in evenwicht


Van daaruit kunnen we makkelijker ervaren dat we perfect in evenwicht zijn met de vele krachten en energetische velden die ons beheersen. De aantrekking van de aarde, de lucht en luchtdruk, die zelfs de vorm van ons lichaam mee bepaalt. …Al de natuurkrachten, plus onze eigen denk-, gevoels- en gedragssystemen, onze ouders, opvoeding in relatie met onze cultuur, bepalen uiteindelijk hoe wij functioneren.

Perfect onschuldig


Ontevredenheid over wie we zijn, zoals we zijn?
Nee, helemaal niet. En toch ervaren velen onder ons zich schuldig.
Ook omdat wij leven in een schuldcultuur, schuldmaatschappij.
HIPHIPHIPHOERA, Wir haben das geschäft !
Om te overleven binnen de normen van de wereld van onze ouders en onze cultuur, hebben wij ons moeten aanpassen, en soms bepaald verkrampt gedrag overgenomen, of zelf moeten ontwikkelen. En dank zij die verkrampingen is het ons gelukt, om te overleven.

Voor sommigen onder ons is de belasting zwaar geweest. Zij konden niet anders dan hard, nog harder terug te vechten, tot ook dat niet meer ging, tot zij niet meer anders konden dan opgeven: geveld door ziekte of door geweld het leven hebben losgelaten.
Aber Wir haben das geschäft !

Klachten


Verkrampingen leiden al gauw tot klachten, die helaas chronisch kunnen worden. De meeste mensen zoeken soelaas. Symptomatische therapie kan al gauw verlossing brengen. Tijdelijk. Als de oorzakelijke factoren niet aangepakt werden .
Toch is het goed bewust te leren omgaan met klachten. Klachten zijn signalen, dat er in de eenheid van lichaam, geest en ziel, in relatie met de omgeving, iets niet behoorlijk functioneert.
Op het moment dat mensen bij Instituut Orshof aankloppen hebben ze meestal al van alles geprobeerd. Maar geen verlossing gevonden. Best zwaar voor zichzelf en hun omgeving
Terecht blijven ze verder zoeken, omdat ze innerlijk voelen dat verlossing ook voor hen mogelijk zou moeten zijn.
De frequente vraag van onze cliënten:

“Ik wil zo niet verder, ik wil een gelukkig, gezond leven, blij wakker worden en tevreden gaan slapen.”

Ivo, april 2019